Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Lesznie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Lesznie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Ogłoszenie wraz z regulaminem konkursu znajdują się w załączniku.