Biuro Zarządu

Biuro Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” czynne jest w godzinach: 

poniedziałek 7:00 – 16:00,
od wtorku do czwartku 07:00 – 15:00,
piątek 7:00 – 14:00.

WŁĄCZ FILM

Ostatnie aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Lesznie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont balkonów wg technologii systemowej Atlas w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” …

Serwis używa cookies aby zapamiętać sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.

Klauzula informacyjna administratora danych „RODO”
Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Lesznie, przy ul. Jana Ostroroga 32a, numer KRS: 0000047707, nr tel: 65 520-09-80, email:sekretariat@budowlani.pl. Dane przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przepisami prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do niesienia skargi do organu nadzorczego. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 16.09.1982r. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.