Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”
ul. Jana Ostroroga 32a
64-100 Leszno

Godziny pracy biura Zarządu:
• poniedziałek 07:00–16:00
• wtorek: 07:00–15:00
• środa: 07:00–15:00
• czwartek: 07:00–15:00
• piątek: 07:00–14:00

REGON: 410005603
NIP: 697-001-22-77

Telefony:

Sekretariat:
Telefon: 65 520 09 80
Telefon komórkowy: 607517549

Konserwator:
Telefon komórkowy: 605094320

Telefony alarmowe:

Konserwator:  605094320
Dźwigi osobowe: 602460449
Dzielnicowy Policji: 516952398
Pogotowie ratunkowe: 112, 999
Policja: 112,997
Straż Pożarna: 112,998
Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie Energetyczne – 112, 991

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

KONTAKT ELEKTRONICZNY

Świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, a w szczególności przez pocztę elektroniczną. W dzisiejszej dobie utrudnionych kontaktów bezpośrednich proponujemy Państwu kontakty e-mailowe.

Informacje, które nie podlegają ochronie danych osobowych, można uzyskać kierując pytania na adresy mailowe:

sekretariat@budowlani.pl, 

sm@budowlani.pl

 

Korespondencja mailowa w sprawach indywidualnych wymagających podania danych podlegających ochronie (np. wysokości zadłużenia lokalu, wysokości opłat za lokal, posiadanego tytułu prawnego) prowadzona jest tylko na adres e-mailowy znajdujący się w dokumentach Spółdzielni. W każdym momencie można zgłosić swój adres
e-mailowy do korespondencji w godzinach urzędowania biura Zarządu.

W celu ułatwienia zamieszczamy druk zgłoszenia takiego e-maila. Prosimy o jego wypełnienie i złożenie bezpośrednio do siedziby Zarządu w Lesznie przy ul. Jana Ostroroga 32a.