Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” z siedzibą w Lesznie, na podstawie art. 40 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021r„ poz. 648 z późn. zm.), art. 83 ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.438) oraz § 46 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni informuje, że w dniu 15.06.2023r. o godz.
16:00 w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie przy ul. Jana Ostroroga 9a (aula) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.